Posted in Մայրենի 6-րդ դասարան

Տանը

 1. Բացատրի՛ր դարձվածքները բառարանի օգնությամբ:
  Իրար սրտից ջուր խմել –իրար հասկանալ
  Հազար մաղով անցկացրած –լավ ստուգած
  Հիվանդի համար ջուր բերող –ուշացող
  Գլխին կրակ թափել –դժբաղտության մեջ հայտնվել
  Կանաչ-կարմիրը կապել –ամուսնացնել
  Կոպեկի համար մեռած –ժլատ
  Ուրիշի բնում ձու ածել –ուրիշի բերանով հաց ուզել
  Ոտքի կոխան դարձնել –անարգել
  Փուշը մատից հանել –մեկին որևէ բանով օգնել
  Գրքի մի երեսը կարդալ -հարցին միակողմանիորեն մոտենալ

2. Որ դարձվածքների  իմաստն է սխալ բացատրված:

 1. ժամավաճառ լինել – իզուր ժամանակ վատնել
  2.երեսից կախվել – թախանձել
  3.արյունը ջուր դառնալ – սահմռկել
  4.աչքերը փակել – ժպտալ-քնել, մեռնել
  5. աչքը ջուր կտրել – կարոտով, անհամբերությամբ սպասել
  6. անձյուն ձմեռ – անճարակ մարդ
  7. գլխարկը գետնովը տալ – նորաձև հագնվել, ամոթալի վիճակի մեջ գցել
  8. գլխին տալ — ուրախանալ-զղջալ

  3.Հետևյալ դարձվածքներով մեկական նախադասություն կազմել:
 2. Լեղին ճաքել – Տեսնելով կատաղած արջին՝ որսորդի լեղին ճաքեց։
 3. արյունը գլխին խփել – Երբ լսեց, որ տունը թալանել են, արյունը գլխին խփեց։
 4. հոգին ավանդել – Հայրական օրհնանքը տալուց հետո հոգին ավանդեց։
 5. անարգանքի սյունին գամել- Հայրենիքի դավաճանին անարգանքի սյունին գամեցին։
 6. ճամփա պահել- Պատերազմ գնացած զինվորի մայրը մնաց որդու ճամփան պահելով։
 7. ականջի հետև գցել- գործդ ականջի հետև մի՜ գցիր։

4. Հետևյալ բառերի համար գտնել հոմանիշ դարձվածքներ
ծաղրել-ձեռք առնել
հիվանդանալ-անկողին ընկնել
օգնել-ձեռք մեկնել
հասկանալ- գլխի ընկնել
մեռնել-հոգին ավանդել
անտեսել բանի տեղ չդնել
ծուլանալ- ալարը գալ
ուրախանալ-աշխարհով մեկ լինել
ճարպիկ- խոսքի ետևից ման չեկող
թանկ- ոսկու գին
սպառնալ- մատ թափ տալ
գունատվել- պատի ծեփ դառնալ
էժան- ջրի գին

Posted in Մայրենի 6-րդ դասարան

Ընտանիքս

Իմ արևոտ ընտանիքը

Ջերմությունը իմ ընտանիքում

Ընտանեկան ավանդույթներ

Ընտանիքս ինձ համար

Զորավոր է այն ազգը, որը ունի զորավոր ընտանիքներ

Ես ապրում եմ բազմամարդ ընտանիքում, որտեղ յուրաքանչյուրը ունի իր իրավունքներն ու պարտականությունները։ Իմ ընտանիքում ապրում են երեք սերունդ ունեմ հայր, մայր, քույր, եղբայր, հորեղբայր տատիկ և մեծ տատիկ։ Իմ այս լուսավոր ընտանիքը ինձ տալիս է սեր բարություն ջերմություն, որտեղ ես գտնում եմ իմ բոլոր հարցերի պատասխանները։ Մեր ընտանիքը ինչպես բոլոր հայկական ընտանիքները ունի շատ ավանդույթներ։ Սակայն այդ ավանդույթներից ես շատ եմ սիրում և առանձնացնում եմ զատկի տոնը երբ պարտադիր բոլորս հավաքվում ենք մի սեղանի շուրջ և բոլորս միասին նշում ենք հարության տոնը ։ Ընտանիքս ինձ ուժ ու էներգիա է տալիս, որ ես կարողանամ ապրել և սովորել այս բարդ պայմաններում։ Հակական ընտանիքները իրենց բարոյական կերպարներով հավերժ կպահեն մեր ազգի նկարագիրը լեզուն և իրականում զորավոր է այն ազգը, որը ունի հայկական ընտանիքների պես ընտանիք։

Posted in Մայրենի 6-րդ դասարան

Ավետիք Իսահակյան Արևի մոտ

Մի որբ երեխա՝ ցնցոտիներ հագած` կուչ էր եկել հարուստ տների պատերի տակ: Մեջքը հենել էր մի հարուստ տան պատին և մեկնել էր ձեռքը դեպի մարդիկ: Նոր էր բացվել գարունը, մոտակա սարերը կանաչին էին տալիս, և գարնան անուշ արևը բարի աչքերով էր նայում ամենքին: Մայթերով անցուդարձ էին անում մարդիկ, և ոչ մի մարդ չէր նայում, չէր ուզում նայել խեղճ ու որբ երեխային: Երբ արևը կամաց-կամաց թեքվում էր մոտավոր կանաչ սարերի հետևը, սկսեց փչել մի ցուրտ քամի, և երեխան դողում էր՝ խե՜ղճ ու անտուն:

-Ախ, կարմիր արև, բարի՜ արև, դու էիր միայն ինձ տաքացնում, հիմա ո՞ւր ես գնում, թողնում ես ինձ մենակ՝ այս ցրտին ու խավարին. ես մայր չունեմ. ես տուն չունեմ, ու՞ր գնամ, ու՞մ մոտ գնամ… Վեր առ, տար ինձ քեզ հետ, անու՜շ արև…
Լալիս էր երեխան լուռ ու մունջ, և արցունքները գլոր-գլոր սահում էին նրա գունատ երեսից: Իսկ մարդիկ տուն էին դառնում, և ոչ ոք չէր լսում ու տեսնում նրան, ոչ ոք չէր ուզում լսել ու տեսնել նրան…
Արևը սահեց անցավ սարի մյուս կողմը, և էլ չերևաց:
-Բարի՜ արև, ես գիտեմ, դու գնացիր քո մոր մոտ… Ես գիտեմ, ձեր տունը ա՜յս սարի հետևն է, ես կգամ, կգամ քեզ մոտ, հիմա, հիմա…Եվ խեղճ երեխան դողալով՝ հարուստ տների պատերը բռնելով, գնա՜ց, գնա՜ց, քաղաքից դուրս ելավ: Հասավ մոտավոր սարին. դժվար էր վերելքը, քարեր ու քարեր, ոտքը դիպչում էր քարերին, խիստ ցավում. բայց նա ուշադրություն չդարձնելով բարձրանում էր անընդհատ:

2. Մութն իջավ և կանաչ սարը սևերով ծածկվեց: Սարի գլխին փայլփլում էին աստղերը՝ կանչող, գուրգուրող ճրագների պես: Փչում էր սառը, խիստ քամին, որ ձորերի մեջ ու քարափների գլխին վայում էր. երբեմն թռչում էին սև գիշերահավերը, որոնք որսի էին դուրս եկել: Երեխան անվախ ու հաստատուն քայլերով գնում էր վերև, բա՜րձր, միշտ բա՜րձր. և հանկարծ լսեց շների հաչոց, մի քիչ հետո էլ լսեց մի ձայն խավարի միջից.
-Ո՞վ ես, ու՞ր ես գնում:
-Ճամփորդ տղա եմ, արևի մոտ եմ գնում, ասա, ո՞ւր է արևի տունը, հեռու՞ է, թե՞ մոտիկ:
Ճրագը ձեռքին մոտ եկավ մի մարդ և քնքուշ ձայնով ասաց.
-Դու հոգնած կլինես, քաղցած ու ծարավ, գնանք ինձ մոտ: Ի՜նչ անգութ են քո հայրն ու մայրը, որ այս մթանը քեզ ցրտի ու քամու բերանն են ձգել:
-Ես հայր ու մայր չունեմ, ես որբ եմ ու անտեր…
-Գնանք, տղաս, գնանք ինձ մոտ, – ասաց բարի անծանոթը և երեխայի ձեռքից բռնելով՝ տուն տարավ:

3.Նրա տունը մի խեղճ խրճիթ էր. օջախի շուրջը նստած էին բարի մարդու կինն ու երեք փոքր երեխաները: Նրա խրճիթին կից մի մեծ բակում որոճում էին ոչխարները: Նա հովիվ էր, սարի հովիվ:
-Սիրելի երեխաներս, ձեզ եղբայր եմ բերել, թող չլինեք երեք եղբայր, լինեք չորս: Երեքին հաց տվող ձեռքը չորսին էլ կտա: Սիրեցեք իրար. եկեք համբուրեցեք ձեր նոր եղբորը:

Ամենից առաջ հովվի կինը գրկեց երեխային և մոր պես ջերմ-ջերմ համբուրեց. հետո երեխաները եկան և եղբոր պես համբուրեցին նրան: Երեխան ուրախությունից լաց էր լինում և նորից լալիս: Հետո սեղան նստեցին` ուրախ, զվարթ: Մայրը նրանց համար անկողին շինեց և ամենքին քնեցրեց իր կողքին: Երեխան շա՜տ էր հոգնած. իսկույն աչքերը փակեց ու անո՜ւշ-անո՜ւշ քնեց:

Երազի մեջ ուրախ ժպտում էր երեխան, ասես ինքն արևի մոտ է արդեն, գրկել է նրան ամուր ու պառկել է նրա գրկում տաք ու երջանիկ: Մեկ էլ սրտի հրճվանքից վեր թռավ և տեսավ, որ արևի փոխարեն գրկել է իր նոր եղբայրներին և ամուր բռնել է մոր ձեռքը: Եվ նա տեսավ, որ արևը հենց այս տան մեջ է, որ ինքը հենց արևի գրկում է…

Posted in English 6

Homework

 1. Complete the sentences with the forms of to be in the present simple (am, is, are).
 2. I am at home.
 3. She is not at home in the morning.
 4. We are in the park.
 5. This is my new laptop.
 6. Our friends are on their summer holidays.
 7. Uncle George is a good football player.
 8. The dog is under the table.
 9. He is very funny.
 10. The shoes are white.
 11. You are right.
 12. Susan is good at tennis.
 13. They are in the house.
 14. His T-shirts are cool.
 15. My sister is a good swimmer.
 16. She is in Italy.
Posted in Մայրենի 6-րդ դասարան

Ճամփորդություն դեպի Արատես դպրական կենտրոն

Ուրբաթ օրը միջին դպրոցի սաները ճամփորդեցին դեպի Արատես։ Ճանապարհ ընկնելուց առաջ մտանք եկեղեցի և աղոթեցինք: Աղոթելուց հետո շարժվեցինք․ ճանապարհին տեսանք շատ մեքենաներ, որոնց մեջ կային զինվորներ : Ճանապարհը տևեց երեք ժամ մի փոքր ընդմիջեցինք և անացանք առաջ։ Երբ հասանք, տեղավորվեցինք սենյականերում։ Առաջին օրը անցկացրեցինք միմյանց օգնելով, հանստացանք, իսկ երեկոյան խարույկ վառեցինք։ Երկրորդ օրը երբ արթնացանք, անմիջապես օգնեցինք մեր ուցուցչուհիներին, որպեսզի նրանք մեզ համար նախաճաշ պատրասեն ։ Նախաճաշելուց հետո մեզ տվեցին տոպրակ, որպեսզի հավաքենք մասուր և դնենք մառանում։ Կեսօրին մենք գնացինք Արատեսի ձորերից մեկը և լողացինք, խմեցինք այնտեղի հոսող մաքուր ջուրը և գնացինք եկեղեցի։ Եկեցու բակում ընկեր Կարինեն մեզ պատմեց եկեղեցու պատմությունը։ Եկանք, մի քիչ հանգստացանք և անցանք գործի, քանի որ այս տարի ավագ դպոցի սովորողները պետք է տանձի օղի քաշեին մենք գնացինք և սկսեցին հավաքել գետնից բոլոր հասած տանձերը և խնձորները։ Պատրաստեցինք մայրաքաղաքային աղցան և հետո կեղեվազրկեցինք կարտոֆիլը որպեսզի պատրաստենք խորոված։ Երեկոյան ժամը յոթին վառեցինք կրակ շուրջը տաքացանք և կերանք ամենահամեղ խորովածը։ Խմեցինք թեյ և գնացինք քնելու։ Երրորդ օրը մենք նախաճաշեցինք, հավաքեցինք մեր իրերը և հրաժեշտ տվեցինք ընկեր Տարոնին ու Արատեսին և ճամփա ընկանք դեպի Վաղաշեն։ Այնտեղ ճաշեցինք և մի քիչ թրջեցինք մեր ոտքերը և շարունակեցինք ճանապարհը։ Մի խոսքով շատ լավ ժամանակ անցկացրեցինք։

Posted in English 6

MARIA

MARIA

I am an architect with 20 years’ experience of designing and developing spaces. I am a partner in the award-winning STG Architects Ltd, which is famous for its work on the Galroy Building in London. I enjoy working with people from all over the world and have international experience of working in Italy, Greece, Thailand, Australia and Brazil. I have a Master of Science from Sheffield University and a BA in Architecture from Hull University. I also speak Italian and Thai. When I am not working, I spend my time hiking, skiing and diving.

architect-ճարտարապետ

designing-դիզայնեռ

experience- փորձառու

partner-գործընկեր

famous-հայտնի

experience-

international – միջազգային

diving-սուզվել

spaces- տիեզերք

world- աշխարհ

work-աշխատանք

skiing-դահուկավազք

Posted in Մայրենի 6-րդ դասարան

Գործնական քերականություն

1.Փոխիր տրված բառերի մուգ գրված տառերը և ստացիր նոր բառեր:
Գիրք,

 տանկ, տանձ, թանկ

 սանր, մանր, ծանր,

 մարագ, կարագ,

նոր,փոր, կոր,ձոր, խոր, լոր

 բարդ, մարդ, վարդ, կարդ


2.Փակագծերում նշված բառերից ընտի՛ր ճիշտը և տեղադրի՛ր նախադասությամ մեջ:
Երեկոյան բառաչում էին մարգագետիններից տուն եկող կովերն ու հորթերը:
Գառնուկը հուսահատությունից մայում էր
Մի կատաղի քամի շառաչեց այնպիսի սաստկությամբ, որ հնօրյա ծառերն արմատից սկսեցին տատանվել:
Ծանր ու հին փայտյա դուռը անընդհատ ճռնչում էր։
Գեղջուկի և երկրագործի համար սկսվել էր հողային աշխատանքների եռուն շրջան։
Այդ եռանդուն ծերուկը զարմացնում էր բոլորին:
Միայն սայլերին լծված ձիերի խրխնջյունն էր մերթընդմերթ ընդհատում լռությունը:
Արքայական նժույգները  սպասում են իրենց հեծյալներին:
Քո պատմած դեպքը սովորական հնարանք է, այլ, ոչ թե իրականություն:
Տղան տարբեր հնարքներ է գործածում աղջկա սիրտը շահելու համար:

Posted in Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան

Տանը

Առաջադրանքներ:

1) Քանի՞ երկնիշ թիվ  կարելի է  գրել նշված թվանշաններով ․ (երկնիշ են կոչվում այն թվերը, որի գրառման մեջ օգտագործում ենք երկու թվանշան)։
ա)0,1,2    բ)5,7,9

Ա)20, 10, 21, 12

Բ) 57,75,95, 97, 79, 59

2) 3,5,6,7 թվանշաններից  կազմե՛ք ամենամեծ  և ամենափոքր քառանիշ թվերը․

7653, 3567 7653+3567=11220

ա)Գտի՛ր այդ թվերի գումարը

11220

բ) Գտի՛ր այդ թվերի տարբերությունը

7653-3567=4086

3)1-ից մինչև 60 թվերի մեջ քանի՞  պարզ թիվ կա, նշի՛ր։

2, 3 , 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59,

Posted in English 6

Homework

Complete the sentences with the forms of to be in the present simple (am, is, are).

 1. I am at home.
 2. She is not at home in the morning.
 3. Weare in the park.
 4. This is my new laptop.
 5. Our friends …on their summer holidays.
 6. Uncle George is a good football player.
 7. The dog is under the table.
 8. He is very funny.
 9. The shoes are white.
 10. You are right.
 11. Susan is good at tennis.
 12. They are in the house.
 13. His T-shirts are cool.
 14. My sister is a good swimmer.
 15. She is in Italy.

Change the verb into the correct form:

1. London  is in England.
2. The summer  is hot.
3. She  drives very well.
4. They open the store at 8:00.
5. Linda  is a very pretty girl.
6. I have several jobs.
7. Water boils at 100 degrees.
8. Water  freezes at 0 degrees.
9. My sister  speaks English.
10. He  has a big apartment.
11. A triangle  has three corners.
12. My birthday  is in June.
13. Books have pages.
14. Dogs  are good friends.
15. I  work hard.

Listening

 At the library – giving personal information
Listen to the conversation and do the exercises to practise and improve your listening skills.

This image has an empty alt attribute; its file name is rs264_167436587-web.jpg
Posted in Բնագիտություն

Կակտուս

Ցողունն արտաքինից գնդաձև է, գլանաձև, ձվաձև, երբեմն հատվածավոր։ Հյութալի է, հաստ փշերով, մազիկներով կամ խոզաններով ծածկված, ունի խիստ զարգացած ջրատար պարենքիմ (խոշոր տեսակները կարող են պարունակել մինչև 2000 լիտր ջուր)։ Բջիջներում պարունակվող լորձային նյութերի առկայությունը դժվարացնում է ջրի գոլորշիացումը։ Իսկական տերևներ չունեն (բացառությամբ 2 տեսակի)։

Ծաղիկները խոշոր են, մեկական, երբեմն գագաթնային հուրանում խմբված։ Պսակաթերթերը շատ են, վառ. կարմիր, մանուշակագույն, դեղին, սպիտակ։ Պտուղը բազմասերմ է, մսոտ, հատապտղանման, երբեմն չոր։ Ծաղկում են երեկոյան կամ գիշերը, փոշոտվում միջատների, թռչունների միջոցով։ Հայտնի է մոտ 2000 տեսակ։ Աճում են արևադարձային և մերձարևադարձային անապատներում, լեռներում։Ամենափոքր  կատուսը մի  քանի  սանտիմետր  է ու  մի  քանի  գրամ,  իսկ  ամենամեծը`  25  մետր ու  կշռում  է  մի քանի  տոննա:

Կակտուսների հայրենիքը Մեքսիկան է։ Նույնիսկ ամենաշոգ եղանակին բույսերը իրենց ցողուններում պահում են խոնավություն և մնում հյութալի։ Անապատներում կակտուսները խոնավության միակ պահապաններն են և հաճախ են փրկում ճանապարհորդների կյանքը։ Փշերը կակտուսի համար նաև պաշտպանիչ դեր են խաղում՝ պաշտպանելով կենդանիներից։ Կակտուսների տեսակները բազմաթիվ են։ Կակտուսը և իր պտուղները օգտագործում են կերակրի մեջ, կակտուսի բնափայտը օգտագործվում է տարբեր իրեր պատրաստելու համար։