Posted in Մայրենի 6-րդ դասարան, Ընդհանուր

Գործնական աշխատանքներ

1.Ընդգծիր այն բառերը, որոնցում կա 
    Առ- նախածանցը:
Առաջ, առմիշտ, առվակ, առկայծել, առէջ, առնետ, առավոտ:
Ապ- նախածանցը:
Ապրանք, ապարդյուն, ապուխտ, ապուշ, ապակի, ապերջանիկ, ապրուստ:

2. Բառերը բաժանի՛ր երկու խմբի:
Իրիկուն, լուսաբաց, երեկո, արշալույս, իրիկնաժամ, մթնշաղ, լուսադեմ, լուսածագ, արևածագ, իրիկնամուտ, վերջալույս, արևամուտ, առավոտ:

3. Նշված բառերից երեքում «ուկ» մասնիկը փոքրացնող-փաղաքշական իմաստ չի արտահայտում: Նշի՛ր այդ բառերը:
Գառնուկ, մտրուկ, մարդուկ, ճնճղուկ, հորինուկ, մանչուկ, մժղուկ, շիկամուկ:

4. Բառաշարքերում ընդգծիր 5 ածական:
1.Անգղ, ցածր, վատ, ավարտ ծանր, ավազան, մանուշակագույն, գրտնակ, գոտի, ագահ:
2.Առասպել, կաղ, ամայի, գորգ, ամբոխ, աշխույժ, անիվ, մեծագույն, աղմկոտ, գետին:

5. Բառաշարքում առանձնացրու իրանիշ և անձնանիշ գոյականները:
Ախոյան, բազե, բժիշկ, աղախին, արշավ, չմշկորդ, դյուցազն, ականջ, կայսր, աքաղաղ, դաստակ, ժառանգորդ, մարտիկ:

Տանը

Որ դարձվածքների  իմաստն է սխալ բացատրված:

 1. ժամավաճառ լինել – իզուր ժամանակ վատնել
  2.երեսից կախվել – թախանձել
  3.արյունը ջուր դառնալ – սահմռկել
  4.աչքերը փակել – ժպտալ մեռնել
  5. աչքը ջուր կտրել – կարոտով, անհամբերությամբ սպասել
  6. անձյուն ձմեռ – անճարակ մարդ
  7. գլխարկը գետնովը տալ – նորաձև հագնվել պատիվը գետնով տալ
  8. գլխին տալ — ուրախանալ -զղջալ
  Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից:
 1. հետամտել-ձգտել, անթաքույց-սքողված, երբեմն-ստեպ-ստեպ
 2. հրավիրել-արտաքսել, ավերակ-շեն, լայն-անձուկ
 3. բարեկիրթ-անտաշ, գոգավոր-խորդուբորդ, համախմբել-ջլատել
 4. ականակիր-պղտոր, խոչընդոտել-խանգարել, անկանոն-օրինաչափ:

 5.  Շարքերում գտիր ուղղագրական սխալները:
 1. արփշիռ, փաղչել, հորձանուտ, տարրալուծել
 2. արհամարել, տարորոշել, ավելորդ, բոխկ
 3. քսուք, ժայտքել, ճմռթել, գախտագողի
 4. պարքև, պանդուղտ, սայթակել, դշխուհի
  Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հոմանիշներից.
 1. ուշաթափվել-նվաղել, աղոթել-ապաշխարել, հոծ-խիտ
 2. տամուկ-խոնավ, թեժ-մարմանդ, դալուկ-գունատ
 3. ստահոդ-շինծու, աչառու-կողմնակալ, անձայն-մունջ
 4. լայնախոհ-նեղմիտ, շնորհազուրկ-ապիկար, կարկառուն-անվանի

 Մեկ բառով գրի´ր տրված դարձվածքների իմաստները.

 1. Արյունը գլխին խփել- զայրանալ
 2. Լեզուն բռնվել-պապանձվել
 3. Քարը փեշից թափել-զիջել
 4. Զենքերը վայր դնել- հանձնվել
Posted in Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան

Մաթեմատիկա

Սիրելիներս, մայիսյան հավաքին ունենք կլոր-սեղան քննարկում, խնդրում եմ  ամփոփեք ձեր նախագծերը, աշխատանքները:


1.Եթե անհայտ թիվը կրկնապատկենք և նրան գումարենք 11 ապա կստանանք 49: Գտի՛ր անհայտ թիվը։

(49-11):2=19

x=19

2.Եթե անհայտ թիվը եռապատկենք և նրան գումարենք 48 ապա կստանանք 120: Գտի՛ր անհայտ թիվը:’

(120-48):3=24

x=24

3.Եթե թվի եռապատիկը փոքրացնենք 15-ով ,ապա կստանանք 66: Գտի՛ր անհայտ թիվը։

(66+15):3=27

x=27

4.Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշանը, որպեսզի ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի.

ա) 7,21 > 7,2

բ) 99,9 > 98,9

գ) 55,3 < 56,4

դ) 3,285 > 3,185

5.Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ փոքր է տրված թվից.

ա) 36,62:100=0,3662      բ) 8,543:100=0,08543

6.Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 832 = 174,

832+174=1006

x=1006

բ) 1405 – x = 1297

1405-108=1297

x=1297

գ) x + 818 = 896,

896-818=76

x=76

դ) 2x+6=36

36-6=30
30:2=15
x=15

7.Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 8,368 ։ 2=4,184

բ) 17,024 ։ 4=4,256

8.Կատարե՛ք գործողությունը:

ա)3,12+1=4,12     
բ)4,12-3,17=0,95                 
գ)17+145,58=162,58

դ)32,9-12,8=20,1
ե) 48,28-13,2=35,08  
զ)1- 25+58=34     

Posted in Ընտրություն 6

My family

Family history
My parents have been married for 13 years. I was born after 1 year they get married. And my sister got born 7 years later. There are four of us in my family. Me and my sister still live with our mom and dad. We spend a lot of time together

Image.jpeg

Posted in Ընդհանուր

Մաթեմատիկա

Պարապմունք 105.
1.Լուծեք հավասարումը:

ա)2x+15=40 2x=40-15 2x=25 x=12,5
բ)3x-10=50 3x=60 x=60:3 x=20
գ )x+¼=¾ x=3/4 -1/4 =2/4 x=1/4
դ)5.½+x=10 x=10-5.1/2 x=4.1/2
ե )2x=6 =6:2=3 x=3
զ)10x+12x+140=360 22x=360-140 22x=220 x=10

2.Ո՞ր հավասարումների արմատն է 1 թիվը.

         ա) 2 ⋅ x = 5,
բ) x = 1,
գ) 6 ⋅ x + 8 = 14,

         դ) 4 ⋅ x = 0,
ե) 7 ⋅ x = 7,
զ) 8 – x = 7

3. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 2x + 3 = 6 – x,
բ) -73 – x + 4x = 8
գ) 35 – x = 2x – 1
դ) 2x+12x+3x=170

Լուծեք խնդիրները՝

4. Մի թիվ հինգ անգամ մեծ է մյուսից, իսկ նրանց գումարը 42 է: Գտեք այդ թվերը:

5. Մի թիվ երեք անգամ փոքր  է մյուսից, իսկ նրանց գումարը 28 է: Գտեք այդ թվերը:

6. Մի թիվ չորս անգամ մեծ է մյուսից, իսկ նրանց տարբերությունը  39 է: Գտեք այդ թվերը:

7.Մի թիվ յոթ անգամ փոքր է մյուսից, իսկ նրանց տարբերությունը 54 է: Գտեք այդ թվերը:

8.Եղբայրը գտավ երեք անգամ շատ սունկ, քան քույրը: Միասին գտել են 24 սունկ: Քանի՞ սունկ գտավ նրանցից յուրաքանչյուրը:

9. Գիրքն ունի 60 էջ: Արամը կարդացել է երկու անգամ շատ էջ, քան մնացել է կարդալու: Քանի՞ էջ է մնացել կարդալու:

10. Մինչև ճանապարհի վերջնակետին հասնելը գնացքը կանգ է առել մի կայարանում։ Այնտեղ գնացքից իջել է 151 ուղևոր, գնացք են նստել 89-ը։ Գնացքում քանի՞ ուղևոր է եղել մեկնակետից ճանապարհվելիս, եթե վերջնակետին է հասել 320 ուղևոր։

Լրացուցիչ:
Գործարանի երեք արտադրամասերում աշխատում են 900

բանվորներ։ Առաջին արտադրամասում բանվորների քանակը 3 անգամ մեծ է, քան երկրորդում, իսկ երրորդում 150-ով փոքր է, քան առաջինում։ Քանի՞ բանվոր է աշխատում ամեն մի արտադրամասում։

Posted in Ընդհանուր

Արտեմիս

Արտեմիսը, հունական կրոնում, վայրի կենդանիների, որսի, բուսականության, մաքրաբարոյության և ծննդաբերության աստվածուհին է. նրան հռոմեացիները նույնացրել են Դիանայի հետ: Արտեմիսը Զևսի և Լետոյի դուստրն էր և Ապոլոնի երկվորյակ քույրը։ Գյուղական բնակչության մեջ Արտեմիսը սիրելի աստվածուհին էր: Նրա բնավորությունն ու գործառույթը շատ տարբեր էին տեղից տեղ, բայց, ըստ երևույթին, բոլոր ձևերի հետևում ընկած էր վայրի բնության աստվածուհին, որը պարում էր, սովորաբար նիմֆերի ուղեկցությամբ, լեռներում, անտառներում և ճահիճներում: Արտեմիսը մարմնավորում էր մարզիկի իդեալը, ուստի խաղը սպանելուց բացի պաշտպանում էր այն, հատկապես երիտասարդներին. սա էր Կենդանիների տիրուհի տիտղոսի հոմերոսյան նշանակությունը:Պելոպոնեսից դուրս Արտեմիսի ամենահայտնի կերպարը Կենդանիների տիրուհին էր: Բանաստեղծներն ու նկարիչները նրան սովորաբար պատկերում էին եղջերուի կամ որսորդական շան հետ, սակայն պաշտամունքները զգալի բազմազանություն էին ցուցադրում։ Օրինակ՝ Ատտիկայի Հալաե Արաֆենիդեսում Տաուրոպոլիա փառատոնը հարգում էր Արտեմիս Տաուրոպոլոսին (Ցուլ աստվածուհի), ով մի քանի կաթիլ արյուն ստացավ՝ հանված սրով տղամարդու պարանոցից:

Diana of Versailles.jpg
Artemis: Wonder Woman of the Ancient World | Classical Wisdom Weekly

Posted in Մայրենի 6-րդ դասարան

Գործնական քերականություն

1. Գտիր տրված բառերի հնչյունափոխված արմատների անհնչյունափոխ ձևերը:

Թզաչափ- թիզ
խճանկար-խիճ
մշտատև-միշտ
կկվականչ-կկու
պտուտակ-պտույտ
փշրանք-փշուր
սիրալիր-սեր
ձիթապտուղ-ձեթ
մրջնաթթու-մրջյուն
խնկաման-խունկ
ժրաջան-ժիր
ծլարձակել-ծիլ
ալրաղաց-ալյուր

2. Որտեղ անհրաժեշտ է, գծիկի փոխարեն գրիր հ տառը:

Ապաշնորհ, խորին, նիրհել, նժդեհ, նշխար, խոնարհվել, նախագահ, ընդառաջ, արհեստ, ընդամենը, ընդհանուր, օրhներգ, արհամարhել, լեh, ապաշխարել, աշխարh :

3. Բառաշարքում ընդգծել բայերը:

Արևագալ, թնդալ, ցախավել, զգալ, բղավել, ջահել, հմայել, ավել, շողալ, ձնհալ, շրխկալ, կոշկաթել, ծավալ,  գդալ, սխալ, համակարգել, հողմարգել, ծամթել, ճնշել, անվայել:

4. Կապակցության իմաստը արտահայտիր գոյականով:

Բարին կամեցող- բարեկամ
բլուրների շարք-բլրաշար
գարու հաց-գարեհաց
երթևեկության ուղի-երուղի
զենք կրող-զինակիր
զույգերով պար-զուգապար
ժամանակ անցկացնելը-ժամանց
դեմքի նկար-դիմանկար
չմուշկներով վազելը-չմկավազք
պատվեր տվողը-պատվիրատու
լուր բերողը-լրաբեր

5.Բառաշարքում ընդգծել հինգ թվական։

Քառապատիկ,զրո,վաթսունմեկերորդ, եռակի, տասներկու-տասնորկու,յոթական,ութնյակ,չորսբոլորը,միավոր,երկու հինգերորդ։

6․Բառաշարքում ընգծել հինգ ածական։

Խոշոր,անձև, անտառ, քնքուշ, խեղճ,աղանձ,բարձր, պաստառ, բողոք, արգավանդ։

7.Բառաշարքում ընդգծել հինգ գոյական

Երջանիկ,ավանդ, բլիթ, տխուր, բոբիկ, հողակոշտ, հարազատ,գորգ, դատարկ աղմուկ։

8.Բառաշաքում ընգծ հինգ շաղկապ:

Սակայն,փոխանակ,և չնայած, ու, որովհետև, հանուն, բայց, մինչ դեռ:

9․Բառաշարքում ընդգծել հինգ կապ։

Դեպի,երփեկ,քանի,հօգուտ,նման,դարձյալ, պես, միշտ, շնորհիվ, գրեթե։

10․Ընդհգծել հինգ մակբայ։

Ամենուր,որոշ, աղմկոտ, վաղը, հերոսաբար, հազվագյուտ, խմբովին,կրկին, նախ։

Posted in Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան

Մաթեմատիկա

Պարապմունք 104.

1) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 1006 – 832 = 174,

բ) 1405 – 1297 = 108,

գ) 78+ 818 = 896,

դ) 330 – 303 = 27,

ե) 84 + 40 = 124,

զ) 2003 + 2558 = 4561։

2) Հավասարման արմա՞տն է արդյոք 3 թիվը.

ա) x – 3 = 0, այո

բ) x – 5 = 0,ոչ

գ) 7 – x = 0,այո

դ) 3 – x = 0,ոչ

ե) 2 ⋅ x = 6այո

զ) x = 6 – x: այո

3) Կազմե՛ք հավասարում և լուծե՛ք այն.

ա) x թվին գումարել են 4 և ստացել են 19:

19-4=15,x=15

բ) x թվից հանել են 10 և ստացել են 7:

10+7=17, x=17

գ) 35-ից հանել են x թիվը և ստացել են 5:

35-5=30, x=30

դ) 11-ին գումարել են x թիվը և ստացել են 25:

25-11=14, x=14

4.Հետևյալ խնդիրները լուծե՛ք հավասարումներ կազմելու միջոցով.

Տուփի մեջ կոճակներ կային։ Երբ տուփի մեջ դրեցին ևս 30 կոճակ, դրանց քանակը դարձավ 95։ Սկզբում քանի՞ կոճակ կար տուփի մեջ։

x + 30 = 95
95 — 30 = 65

5.ABC եռանկյան պարագիծը 57 սմ է, AB կողմի երկարությունը՝ 26 սմ, AC-ինը՝ 10 սմ։ Որքա՞ն է BC կողմի երկարությունը։

26 + 10 = 36
57 — 36 = 21

6.Գտե՛ք անհավասարման լուծումը. ամբողջ թվերը միայն նշի՛ր.

ա) 2 < 5 < 8,
բ) 0 < 6 < 10,
գ) –7 < 2 <12,
դ) –2 < 1 < 3:

7.Բավարարո՞ւմ է արդյոք 2 թիվը տրված անհավասարմանը.

ա) x < 3,

Այո
բ) x > 4,

Ոչ

գ) 5x > 0,

Այո
դ) 2x <  3 :

ոչ

Posted in Մայրենի 6-րդ դասարան

Գործնական քերականություն

Լրացնել բաց թողնված տառերը`է կամ ե:

Միջօրե  էր, աներևակայելի շոգ: Վարդգեսը, որ երկար տարիներ  չէր եղել հայրենի  գյուղում, նորեկի անհագուրդ հետաքրքրությամբ զբոսնում էր հարազատ վայրերում:  Վերելքներով ու վայրէջքներով ելևէջող  ճանապարհը ծանոթ էր նրան: Ահա երփներանգ դաշտերը, ուր արածում են գոմեշների նախիրները, Սևանհէկը, որ առատ  էլեկտրաէներգիա է մատակարարում շրջակա գյուղերին, լսվում է ծաղիկների առէջներից  նեկտար հավաքող մեղուների բզզոցը: Ճանապարհից աջ` գետեզրին, հնէաբաններ են աշխատում, որոնք մանրէաբանի բծախնդրությամբ զննում են  ինչ-որ պեղված բեկորներ: Առօրեական հոգսերով, կարևոր և անէական հարցերով տարված  տասը տարի չէր այցելել մանկությանը բնօրրանը և այժմ դողէրոցքով բռնվածի պես տ-նդագին  դիտում էր շուրջ բոլորը: Երբևէ մտածե՞լ էր, թե այսքան աներկբայորեն կապված է հայրենի գյուղին, երբևիցե անդրադարձե՞լ  էր, թե որքան ձգող է ծննդավայրը:  Ինչևիցե, կտրելով բազմերանգ ծաղիկներով պատված բլրակը, հասավ արգավանդ անդաստաններին:

Posted in Ընդհանուր

STORY The Washington Post won a Pulitzer Prize for their story about this experiment.

download

Read the story, translate it.

A man sat at a metro station in Washington DC and started to play the violin; it was a cold January morning. He played six Bach pieces for about 45 minutes. During that time, since it was rush hour, it was calculated that thousands of people went through the station, most of them on their way to work. Read the rest of this entry »

Oxford Word Skills, pages 30-35
Parts of the Body

Sunny

Sunny, yesterday my life was filled with rain
Sunny, you smiled at me and really eased the pain
The dark days are gone
And the bright days are here
My sunny one shines so sincere
Sunny one so true, I love you

Sunny, thank you for the sunshine bouquet
Sunny, thank you for the love you brought my way
You gave to me your all and all
Now I feel ten feet tall
Sunny one so true, I love you

Sunny, thank you for the truth you let me see
Sunny, thank you for the facts from A to Z
My life was torn like a windblown sand
And the rock was formed when you held my hand
Sunny one so true, I love you

Sunny

Sunny, thank you for the smile upon your face
Sunny, thank you for the gleam that shows its grace
You’re my spark of nature’s fire
You’re my sweet complete desire
Sunny one so true, I love you

Sunny, yesterday my life was filled with rain
Sunny, you smiled at me and really eased the pain
The dark days are gone
And the bright days are here
My sunny one shines so sincere
Sunny one so true, I love you

I love you
I love you
I love you
I love you
I love you

Posted in Պատմություն

Հին Հռոմ/Առաջադրանք 2

Նկարագրել, համեմատել պատրիկների, պլեբեյների իրավունքները։

Պատրիկ նշակում է հայր ունեցող, այսինքն՝ ազնվածին։ Պատրիկները հռոմի լիրրավ քաղաքացիներ էին։ Նրանք իրավահավասար էին և պետության նկատմամբ ունեին հավասար իրավունքներ։

Պլեբեյները չունեին Հռոմի քաղաքացու կարգավիճակ, նրանք չէին կարող օգտվել հասարակական դաշտից, մասնակցել պետական մարմինների աշխատանքներին:Պլեբեյները պայքարում էին հավասարության համար։

Տուր «հանրապետություն» հասկացության բացատրությունը:

Հանրապետությունը կառավարման համակարգ է,որտեղ իշխանությունը ձևավորվում է ժողովրդի կողմից ընտրությունների միջոցով:

Պատմիր հռոմեական բանակի կառուցվածքի մասին:

Հռոմեական բանակի միախմբությունը լեգեոնն էր, որը կազմված էր շուրջ 6000 զինվորից :Լեգեոնը բաժանվում է հարուրյակների, որոնք բաժանվում են գումարտակների:Հին աշխարհի մարտունակ բանակներից մեկն էր գլխավոր հրամանատարը երկրի ղեկավարն էր հիմնական եկամտի աղբյուրը արշավանքներն էին հարևվան երկրների վրա։